YEAR 5 ENGLISH KSSR: COMPARATIVE & SUPERLATIVE ADJECTIVES #CIKGOOTUBE

Video ini menerangkan cara penggunakan adjektif Comparative dan Superlative berserta dengan jenis-jenis yang sedia ada. Video ini turut menerangkan cara untuk mengenalpasti penggunaan comparative dan superlative dalam menjawab soalan dengan betul. Latihan sudah disediakan dalam pautan di bawah. Cikgu memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan dalam video ini. Jika ada apa-apa soalan, tujukan saja di dalam ruangan komen. Saya akan balas dengan secepat mungkin.

#CikguDarrel #Cikgootube #Year5English #KSSR

Pautan latihan: https://forms.gle/Yc8PidXiA2gAbJRC6

Posted on June 28, 2020 by Cikgu Darrel
276 views