Tips A+ Folio Seni | KRSV | KSSM

Video memaparkah tips menghasilkan imej yang kemas dan cara mewarna yang betul (mengikut kajian dan soalan). Video ini sesuai untuk rujukan pelajar tingkatan 4 & 5 yang mengambil PSV SPM (Kerja Kursus)

Posted on August 8, 2021 by Cikgu Marhanim
643 views