TAHUN 5 l PEMBAHAGIAN MASA

#JBMCikguWan #RoadTo500Subs #Matematik

Matematik Tahun 5

Bidang: Nombor Dan Operasi
Tajuk: 11.0 Masa Dan Waktu

Standard Kandungan :
11.5 Pembahagian masa.

Standard Pembelajaran:
(i) Membahagi melibatkan:
(a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.

Posted on June 24, 2020 by Cikgu Wan
224 views