T5 EKS WAJIB KSSM ELEKTROLISIS BAGI SEBATIAN ION DALAM PELBAGAI KEADAAN