Soalan no 5: Garam, Kertas 2 Percubaan SPM Kimia Kelantan 2020