Soalan no 4, Sebatian Karbon, Kertas 2 Percubaan SPM Kimia Kelantan 2020