Soalan no 3: Bahan buatan dalam industri, Kertas 2 Percubaan SPM Kimia Kelantan 2020