Soalan no 2, Formula dan Persamaan Kimia, Kertas 2 Percubaan SPM Kimia Kelantan 2020