SISTEM LIGA DUA KUMPULAN | SAINS SUKAN STPM

Topik kali ini membincangkan bab 2.5 sistem pertandingan yang spesifik kepada sistem liga dua kumpulan. Dalam sains sukan STPM semester 1, peljar perlu menguasai format atau sistem pertandingan liga dua kumpulan, liga tiga kumpulan dan liga empat kumpulan. semoga video ini membantu meningkatkan pemahaman eljar tentang sistem pertandingan liga dua kumpulan.

#stpm #sainssukanstpm #sainssukan #ticerrita #sistemliga #ligaduakumpulan #sistempertandingan #liga

Posted on August 18, 2021 by TICER RITA
97 views