SEM 2 BAB 3 l DASAR FISKAL & LOMPANG DEFLASI 【EP30A】

Video ini menerangkan dasar fiskal dan lompang deflasi. Jurang keluaran negara kasar juga diterangkan. Video ini turut menerangkan langkah mengatasi masalah pengangguran.

TIMESTAMP
00:00 Pengenalan
00:35 Dasar Fiskal
01:27 Lompang Deflasi (Ye kurang daripada Yf)
01:43 Definisi
02:12 Keluk AE-Y Lompang Deflasi
03:47 Cara untuk ingat rajah lompang “DefLASI”
04:21 Keluk J-W Lompang Deflasi
06:51 Rumus Lompang Deflasi
07:28 Contoh Penghitungan
08:22 Alat Dasar Fiskal
08:49 Mengurangkan Cukai
13:27 Huraian mengurangkan cukai
14:55 Alat dasar fiskal untuk menutup Lompang Deflasi a. Menurunkan cukai
18:04 Alat dasar fiskal untuk menutup Lompang Deflasi b. Meningkatkan Perbelanjaan Kerajaan
19:31 Kaedah Rajah
21:58 Kaedah Matematik
25:31 Kesimpulan 1 Kesan Pengurangan Cukai terhadap deflasi
26:14 Kesimpulan 2 Kesan Pertambahan Perbelanjaan Kerajaan terhadap deflasi

Full Playlist STPM Makroekonomi

Youtube Channel Cikgu Tang
https://www.youtube.com/c/CikguTang

Jangan lupa LIKE & SUBSCRIBE Youtube Channel Cikgu Tang sebagai tanda sokongan dan terima kasih anda kepada cikgu.

Jangan lupa LIKE & SUBSCRIBE Youtube Channel Cikgu Tang sebagai tanda sokongan dan terima kasih anda kepada cikgu.

Posted on July 3, 2021 by Cikgu Tang
121 views