Sebatian Karbon 10 – Perbandingan Alkana & Alkena (Bhgn 3)