SAINS TINGKATAN 1: BAB 8[8.4 PEMBIASAN CAHAYA BHG 1]

SAINS T1: BAB 8 CAHAYA DAN OPTIK. TOPIK 8.4 PEMBIASAN CAHAYA BHG 1

Pembiasan cahaya adalah pembengkokan cahaya apabila cahaya bergerak melalui dua medium berbeza ketumpatan.
Bagaimanakah pembiasan cahaya boleh berlaku?
Mengapakah ikan kelihatan seperti berenang di atas permukaan air?
Mengapakah straw kelihatan bengkok di dalam gelas berisi air?
Mengapakah kolam kelihatan cetek?

Di dalam video ini pelajar akan mengetahui bagaimana pembiasan cahaya boleh berlaku.

#amirahrahaman #pembiasancahaya #cikgooTUBE #sainst1 #cahayadanoptik #smkselirik #kapit #onenote #microsoft
#surface

Posted on July 17, 2020 by Amirah Abdol Rahaman
233 views