SAINS TINGKATAN 1: BAB 7[7.2 PEMBAKARAN]

SAINS T1: BAB 7 UDARA. TOPIK 7.2 PEMBAKARAN

Pembakaran adalah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Pelajar dapat mengetahui syarat pembakaran dan alat pemadam api yang sesuai untuk jenis bahan yang terbakar. Pembakaran boleh dielakkan sekiranya dapat menyingkirkan salah satu syarat pembakaran iaitu oksigen, haba dan bahan api. Selain itu melalui video orang ramai dapat mendapat pendidikan tentang kebakaran dan mempelajari apa langkah yang terbaik sekiranya berlaku kebakaran kereta, dapur dan litar pintas.

#amirahrahaman #pembakaran #cikgooTUBE
#dapurterbakar #litarpintas #keretaterbakar #alatpemadamapi #sainst1 #udara #smkselirik
#kapit

Posted on July 4, 2020 by Amirah Abdol Rahaman
533 views