Sains Tahun 4: Sumber Asas Bahan

#cikgootube #CikguZoul #SainsKSSR #Lumafusion

Standard Pembelajaran:
8.1.1 Menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.
8.1.2 Mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya.

Posted on June 25, 2020 by MUHAMMAD ZULFADHLI KAMARUDIN
713 views