Sains Tahun 4: Sifat Bahan

#cikgootube #CikguZoul #SainsKSSR #Lumafusion

Standard Pembelajaran:
8.2.1 Memerihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti.

Posted on June 25, 2020 by MUHAMMAD ZULFADHLI KAMARUDIN
591 views