Penghitungan menggunakan kaedah pencairan (Bhgn 1)