Pengenalan kepada Bengkel Pembudayaan Penyelidikan | IPG KPM

Menerangkan pengenalan kepada Bengkel Pembudayaan Penyelidikan dalam kalangan guru secara dalam talian melalui video youtube. Bengkel ini dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM), Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pautan Pendaftaran Kolokium (Penulisan Artikel / Kajian Tindakan), tekan di sini : https://qrgo.page.link/XQLYx
Muat Turun Format Penulisan Artikel di sini :
https://qrgo.page.link/32tzR
Muat Turun Template Penulisan Artikel di sini:
https://qrgo.page.link/bYrjP
(Pendaftaran hendaklah tidak lewat daripada 13 September 2021 dan Perancangan pelaksanaan kolokium pada awal Oktober 2021)
.
Pautan Kehadiran SPLKPM : Lihat dalam ruangan Description pada setiap video slot berkenaan
.
Objektif PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN
 Pendedahan kepada guru asas -asas menjalankan kajian
 Pendedahan mengenai kaedah analisis dalam kajian
 Pendedahan penulisan artikel untuk jurnal atau artikel berwasit
.
6 Slot Video PELAKSANAAN BENGKEL
Pelaksanaan bengkel secara dalam talian melalui Youtube. Guru-guru boleh menonton Playlist video ini mulai pada 12 Ogos 2021 sehingga 13 September 2021.
.
SLOT 1
1. Pengenalan kepada penyelidikan (Part 1 dan Part 2)
2. Kajian Literatur
.
SLOT 2
1. Kajian Kuantitatif
.
SLOT 3
Part 1 – Analisis Data Kuantitatif
Part 2 – Analisis Data Kuantitatif (Ujian t)
.
SLOT 4
1. Pendekatan Penyelidikan Kualitatif
.
SLOT 5
Part 1 – Analisis Data Kualitatif
Part 2 – Analisis Data Kualitatif ( penulisan Dapatan dan perbincangan)
.
SLOT 6
1.Penyediaan laporan penyelidikan & Format penulisan Artikel kajian (tarikh tamat utk hantar artikel pada 13 hb September 2021. )

Posted on August 17, 2021 by EduCoffee Corner
22 views