PA SEM 2: 4.2.1 RUKUN NEGARA

PENGAJIAN AM SEMESTER 2.
4.2 Ideologi, wawasan, dan dasar pembangunan negara
4.2.1 Ideologi Negara: Rukun Negara

Calon seharusnya dapat:
4 (a) menjelaskan latar belakang, objektif, dan prinsip Rukun Negara;

Video ini dihasilkan untuk membantu para pelajar membuat ulang kaji berkaitan topik RUKUN NEGARA.

Posted on August 9, 2021 by CIKGU AGILA
129 views