Matriks tingkatan 5 KBSM.

Penyelesaian persamaan linear serentak menggunakan kaedah matriks.

Link soalan yg sama tetapi menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan:

Join telegram Cikgu Laili
https://t.me/CikguLailiMengajarMatematik