Math Thn 3 – Darab & Bahagi Masa (Tutorial)

Kita akan membuat latihan tentang
– Menyelesaikan ayat matematik darab melibatkan masa
– Menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan masa

Posted on August 23, 2021 by Nur Farhana Ramli
596 views