Matematik Tingkatan 3 | Bab 9 | Garis Lurus | Bahagian 3/4

Menentukan persamaan garis lurus apabila
i) nilai kecerunan dan satu titik diberi
ii) dua titik diberi
iii) satu titik dan selari dengan satu persamaan garis lurus..

Langkah menentukan persamaan garis lurus
1) tentukan nilai kecerunan,m
2) tentukan satu titik pada garis lurus (x,y)
3) gantikan nilai m, x dan y dalam persamaan y=mx+c untuk menentukan nilai pintasan y, iaitu c
4) gantikan nilai m, dan nilai c ke dalam y=mx+c untuk menentukan persamaan garis lurus tersebut.

#SenangnyaMatematik #matematik #tingkatan3

Posted on June 27, 2020 by Khadijah Kadir
204 views