MATEMATIK TAHUN 4 : PECAHAN, PERPULUHAN & PERATUS : BAHAGI PERPULUHAN

MATEMATIK TAHUN 4

BIDANG : PECAHAN, PERPULUHAN & PERATUS
TAJUK : BAHAGI PERPULUHAN
STANDARD PEMBELAJARAN
2.2.4 Membahagi perpuluhan dengan nombor satu digit 10, 100 dan 1000, hasil bahaginya hingga tiga tempat perpuluhan.

* Contoh yang mudah difahami
* Teknik Lazim kreatif untuk memahami konsep bahagi.
* Visual menarik untuk memudahkan pemahaman.

#matematiktahun4
#bahagiperpuluhan
#cikgujumrah
#cikgootube

Posted on July 21, 2020 by Cikgu Jumrah
673 views