KONSEP PENGGUNAAN INDEFINITE & DEFINITE ARTICLES (A/AN/THE) #CIKGOOTUBE #UPSRENGLISH

Murid selalu keliru dengan penggunaan ‘a’, ‘an’ dan ‘the’ walaupun ketiga-tiga articles ini kelihatan mudah difahami dan digunakan. Namun demikian, penggunaan articles ini mempunyai pelbagai syarat yang perlu dipatuhi untuk memastikan ia digunakan dengan tepat dalam penulisan karangan. Seringkali, murid mengalami salah faham konsep dalam articles terutamanya ‘a’ dan ‘an’. Untuk membuat latihan selepas melihat video ini, pautan Google Form telah disediakan di bawah.

Pautan latihan:
https://forms.gle/M9EQvx8MyY9qurot9

#Definite #Indefinite #Articles #English #Grammar #CikguDarrel #CikgooTube

Posted on July 11, 2020 by Cikgu Darrel
406 views