KESEIMBANGAN EKONOMI EMPAT SEKTOR 【EP49】

Video ini menerangkan keseimbangan ekonomi empat sektor yang juga dikenali keseimbangan ekonomi terbuka. Pengiraan pendekatan AS-AE dan J-W juga diterangkan beserta dengan cara penyelesaian masalah.

TIMESTAMP
00:00 Intro
00:39 Rajah bocoran-suntikan
05:15 Ekonomi terbuka
06:50 Aliran pusingan pendapatan
07:36 Rajah
09:24 Suntikan dan Bocoran
10:08 Fungsi Eksport
11:38 Faktor2 ∆X selain daripada Y
13:34 Perubahan Eksport
15:07 Fungsi Import
16:36 Faktor2 ∆M selain daripada Y
17:52 Perubahan Import
19:23 Fungsi Import: M=M0+mY
20:05 Fungsi Import: M=50+0.2Y
26:09 Import autonomi
27:20 Penentuan Keseimbangan Ekonomi Terbuka
28:38 Pendekatan AS-AE
29:41 Pendekatan Suntikan-Bocoran
30:46 Pengiraan AE-Y
32:56 Pengiraan J-W
35:34 Kesan AE terhadap Y
36:50 Wrap

Full Playlist STPM Makroekonomi

Youtube Channel Cikgu Tang
https://www.youtube.com/c/CikguTang

Jangan lupa LIKE & SUBSCRIBE Youtube Channel Cikgu Tang sebagai tanda sokongan dan terima kasih anda kepada cikgu.

Posted on July 17, 2021 by Cikgu Tang
70 views