Jawapan Aktiviti Berfikir 1.4

Sub Topik 1.1.4 – Membuat Keputusan Berdasarkan Aspek Penting.
Bab 1 – Asas Pemikiran Komputasional.
Jawapan aktiviti berfikir 1.4

Music by – https://www.bensound.com/

Posted on June 30, 2020 by Cikgu Durratul
341 views