Geografi Tingkatan 2 Bab 5:Pengangkutan Di Malaysia, soalan bahagian C