Geografi Tingkatan 2 Bab 10:Teknologi Hijau Soalan Bahagian C