e-Class l SEM2 BAB3 l Tutorial 10 Soalan Kuantitatif 10 l Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor- LD【EP43】

Video ini menerangkan jawapan Soalan Kuantitatif 18/S28

Diberi maklumat dalam rajah keluk perbelanjaan agregat-pendapatan (AE-Y) bagi sebuah ekonomi tiga sektor.
AE0 = 800+ 0.8Y dan Yf = RM6000 juta
(a) Hitung keseimbangan pendapatan negara pada Yo. [2]
(b) Sekiranya AEf ialah perbelanjaan agregat potensi, berapakah pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh? [1]
(c) (i) Hitung lompang inflasi atau lompang deflasi. [3]
(ii) Terangkan perubahan perbelanjaan kerajaan yang diperlukan untuk menutup lompang tersebut. [2]
(iii) Hitung perubahan cukai yang diperlukan untuk menutup lompang tersebut. [2]

Full Playlist STPM Makroekonomi

Youtube Channel Cikgu Tang
https://www.youtube.com/c/CikguTang

Jangan lupa LIKE & SUBSCRIBE Youtube Channel Cikgu Tang sebagai tanda sokongan dan terima kasih anda kepada cikgu.

Posted on July 11, 2021 by Cikgu Tang
110 views