e-Class l SEM 2 BAB 3 l Tuturial 9 Soalan Kuantitatif 9 l Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor-LD 【EP42】

Video ini menerangkan jawapan Soalan Kuantitatif 16U/S28

Maklumat yang berikut ialah fungsi perbelanjaan agregat bagi sebuah ekonomi tiga sektor.
Penggunaan, C= 125 +0.75Yd, dengan Yd = Y-T
Pelaburan, I = 200
Perbelanjaan kerajaan, G=250
Cukai, T = 100
(dalam RM juta)
(a) (i) Hitung pendapatan negara pada tingkat keseimbangan. [3]
(ii) Hitung nilai penggunaan pada tingkat keseimbangan. [2]
(b) Sekiranya pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh ialah RM2240 juta,
(i) hitung jurang keluaran negara kasar [2]
(ii) berapakah perubahan cukai yang diperlukan untuk mencapai pendapatan negara pada tingkat guna tenaga penuh? [3]

Full Playlist STPM Makroekonomi

Youtube Channel Cikgu Tang
https://www.youtube.com/c/CikguTang

Jangan lupa LIKE & SUBSCRIBE Youtube Channel Cikgu Tang sebagai tanda sokongan dan terima kasih anda kepada cikgu.

Posted on July 10, 2021 by Cikgu Tang
85 views