BM TAHUN 4: KELAB ROBOTIK (M/S 114)

Sesi pembelajaran kali ini akan membincangkan satu lagi aspek tatabahasa iaitu ayat penyata. Murid-murid akan dibimbing untuk mengenal pasti ayat penyata dalam dialog. Selain itu, murid-murid juga akam dibimbing untuk membina ayat penyata berdasarkan gambar dan frasa.

Pautan latihan :
akan dimuat turun dalam masa terdekat

Kredit : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4
Muzik : Youtube Audio Library

#BahasaMelayuTahun4
#Tema6
#Unit 16
#KelabRobotik
#AyatPenyata
#ÀYU

Posted on August 12, 2021 by cgu asmawati
464 views