Berkenalan Tauhid Mantiq STAM (part 2)

Berdasarkan silibus baharu 2020 berikut adalah link bagi nota takrif ilmu mantiq https://drive.google.com/drive/folder…

tidak menghimpunkan semua, tetapi kebanyakan takrif telah ada disini.

1. Nota takrif

2. Latihan takrif

 

Semoga bermanfaat.

Posted on August 30, 2021 by MOHD FAHIM AHMAD
122 views