BAHASA MELAYU TAHUN 1 TEMA 5, UNIT 13 : BUDAYA KITA (BUKU TEKS MUKA SURAT 77,78, 79)

PKP 1.0
TEMA 5 : NEGARAKU TERCINTA
UNIT 13 : BUDAYA KITA

S.K
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
2. 2 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik

S.P
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
2.2.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan;
i) kosa kata

Posted on June 28, 2020 by Masitah Hayati
607 views