BAHASA MELAYU TAHUN 1 TEMA 4, UNIT 12 (MELINTAS DENGAN SELAMAT & LAMPU ISYARAT BUKU TEKS M/S 71,72)

TEMA 4 : KESELAMATAN
UNIT 12 : SELAMAT DI JALAN RAYA

S.K
1.1 Mendengar dan memberikan respons
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera dan bukan sastera

S.P
1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi secara bertatasusila
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak

Posted on August 17, 2021 by Masitah Hayati
553 views