BAHASA MELAYU SK | TAHUN 6 | TEMA 6 | UNIT 16 | SP: 5.1.5 | CATATAN JIAN HUI

#AKADEMIYOUTUBER# Guru-guruBahasaMelayuTahun6SK#

Video ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PdPr dengan lebih sistematik mengikut Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran berdasarkan DSKP2.0. Murid-murid dijelaskan mengikut kemahiran yang ditetapkan dalam DSKP. Murid-murid juga dibimbing dengan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks. Oleh itu, video ini boleh digunakan kepada murid-murid yang pelbagai aras. Di samping itu juga, terdapat soalan yang dibina mengikut kemahiran di mana boleh digunakan untuk menilai atau menguji tahap penguasaan murid-murid.

LINK INTERAKTIF GAMES:
KATA PENEGAS: https://wordwall.net/ms/resource/20350009
KATA ADVERBA: https://wordwall.net/ms/resource/20349879

Posted on August 21, 2021 by Wan Zamzarina Jalaludin
293 views