BAHASA MELAYU SK | TAHUN 6 | TEMA 6 | UNIT 16 | SP: 3.4.1 | PEJUANG BAHASA

#Akademiyoutuber# Guru-guruBahasaMelayuTahun6SK#

Video ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PdPr dengan lebih sistematik mengikut Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran berdasarkan DSKP2.0. Murid-murid dijelaskan mengikut kemahiran yang ditetapkan dalam DSKP. Murid-murid juga dibimbing dengan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks. Oleh itu, video ini boleh digunakan kepada murid-murid yang pelbagai aras. Di samping itu juga, terdapat soalan yang dibina mengikut kemahiran di mana boleh digunakan untuk menilai atau menguji tahap penguasaan murid-murid.

PERMAINAN INTERAKTIF
https://wordwall.net/ms/resource/19997169

Posted on August 13, 2021 by Wan Zamzarina Jalaludin
341 views