BAHASA MELAYU SK | TAHUN 4 KSSR SEMAKAN 2017 | TEMA 5 | UNIT 14 | SP: 1.2.2 | JELAJAH MERDEKA

#Akademiyoutuber# Guru-guruBahasaMelayuTahun4SK#

Video ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PdPr dengan lebih sistematik mengikut Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran berdasarkan DSKP2.0. Murid-murid dijelaskan mengikut kemahiran yang ditetapkan dalam DSKP. Murid-murid juga dibimbing dengan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks. Oleh itu, video ini boleh digunakan kepada murid-murid yang pelbagai aras. Di samping itu juga, terdapat soalan yang dibina mengikut kemahiran di mana boleh digunakan untuk menilai atau menguji tahap penguasaan murid-murid.

PERMAINAN INTERAKTIF KUIZ KEMERDEKAAN
https://wordwall.net/ms/resource/19957281

Posted on August 13, 2021 by Wan Zamzarina Jalaludin
326 views