BAHASA MELAYU SK | TAHUN 4 KSSR SEMAKAN 2017 | TEMA 4 | UNIT 10 | SP: 5.1.4 (iv) | PUSAKA BANGSA

#akademiyoutuber.com# Guru-guruBahasaMelayuTahun4SK#

Video ini dapat membantu guru-guru melaksanakan PdPr dengan lebih sistematik mengikut Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran berdasarkan DSKP2.0. Murid-murid dijelaskan mengikut kemahiran yang ditetapkan dalam DSKP. Murid-murid juga dibimbing dengan aktiviti yang terdapat di dalam buku teks. Oleh itu, video ini boleh digunakan kepada murid-murid yang pelbagai aras. Di samping itu juga, terdapat soalan yang dibina mengikut kemahiran di mana boleh digunakan untuk menilai atau menguji tahap penguasaan murid-murid.

Kredit Video Tarian Dabus

https://www.youtube.com/hashtag/tuisyenpercuma

Posted on June 27, 2021 by Wan Zamzarina Jalaludin
249 views