BAHASA ARAB TINGKATAN 4 (MAHARATUL QIRAAH)الرفق بلا حدود-الكلمات

Video pembelajaran ini dihasilkan untuk murid-murid Tingkatan 4 yang mengambil Bahasa Arab KSSM sebagai rujukan atau untuk pembelajaran kendiri.Pembetulan minit 2.01:Anak-anak muda/Pemuda-pemuda dimotivasi/digalakkan untuk melakukan aktiviti kesukarelawanan.

Posted on June 28, 2020 by Suryani Mohamad
419 views