Bab 2.2 Cara Melukis Rajah Perhubungan Entiti (ERD) guna ERDPlus | SAINS KOMPUTER TING 4

Sains Komputer Tingkatan 4 | Bab 2 Pangkalan Data | 2.2 Rekabentuk Pangkalan Data Hubungan | 2.1.1 Melakar ERD (Entity Relationship Diagram) | 2.2.3 Menghasilkan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) |

Sains Komputer Tingkatan 5 | Bab 2 Pangkalan Data Lanjutan | 2.1 Bahasa Pertanyaan Berstruktur: SQL (Structured Query Language) | 2.1.1 Melakar ERD (Entity Relationship Diagram)

Mempelajari cara melakar ERD dengan menggunakan perisian dalam talian, ERDPlus. Tidak perlu install dan set up dalam pc. ERD yang anda buat boleh diakses di mana-mana tempat dengan log masuk ke akaun yang anda daftar.

#pendidikan #kamigurumalaysia #SainsKomputer

Posted on July 24, 2020 by Cikgu Ling Channel
211 views