ASK Tingkatan 3 Pengkalan Data Bahagian 2 Entiti dan Atribut serta kunci Primer dan Asing