ASK T2 – #1 Siri Belajar Asas Pengaturcaraan Python – Fungsi integer