9 [SEM1 MIKROEKONOMI] BAB 2 PASARAN BARANG DAN HARGA: KESEIMBANGAN PASARAN

Interaksi permintaan dan penawaran di pasaran barang menentukan harga dan kuantiti keseimbangan sesuatu barang.

Dalam video ini, anda dapat mempelajari:
i) Konsep keseimbangan pasaran
ii) Konsep lebihan permintaan
iii) Konsep lebihan penawaran

Posted on January 5, 2021 by Cikgu Tang
270 views