8 [SEM 1 MIKROEKONOMI] BAB 2 PASARAN BARANG DAN HARGA: PENAWARAN

Teori penawaran menerangkan bagaimana harga mempengaruhi kuantiti barang yang ditawarkan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran.

Dalam video ini, anda dapat mempelajari:
Konsep penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Posted on January 5, 2021 by Cikgu Tang
232 views