6.1 : Kaedah Pemproses Makanan (Penjerukkan)

Menerangkan dengan lengkap bagaimana proses penjerukkan dijalankan dalam pemprosesan makanan. Ia dilakukan bagi menjadikan makanan tahan lama dan mempunyai nilai komersial untuk dipasarkan. Namun, kaedah ini mempunyai beberapa kekurangan seperti kehilangan nutrisi asal daripada bahan dan mempunyai bahan pengawet.

#SSTMI #PENGAWETAN #PENJERUKAN

Posted on June 29, 2020 by Najib Jaafar
677 views