12 [SEM 1 MIKROEKONOMI] BAB 3 TEORI PENGELUARAN DAN KOS PENGELUARAN~TEORI PENGELUARAN PART 1

Pengeluar yang bermatlamat untuk memaksimumkan keuntungan akan memilih cara pengeluaran yang cekap untuk memaksimumkan tingkat keluaran dengan kos yang minimum. Untuk mencapai matlamat ini, pengeluar perlu menganalisis kos pengeluaran dan struktur pasaran yang dihadapi untuk menentukan kos pengeluaran atau tingkat keluaran yang optimum.

Video ini membincangkan konsep teori pengeluaran.

Posted on January 7, 2021 by Cikgu Tang
113 views