11 [SEM 1 MIKROEKONOMI] KEANJALAN PENAWARAN

Konsep keanjalan penawaran iaitu sejauh mana kuantiti yang ditawarkan berubah apabila harga berubah dibincangkan.

Posted on January 6, 2021 by Cikgu Tang
306 views