0(0)

Sains Komputer Tingkatan 5

Description

Topics for this course

52 Lessons

Pengkomputeran – 1.1 Komputer Dan Impak

1.1.1 Menganalisis kesan inovasi dalam pengkomputeran00:00:00
1.1.2 Mengenalpasti aktiviti tidak beretika dalam pengkomputeran00:00:00
1.1.3 Menjelaskan keperluan keselamatan data dalam rangkaian komputer dan langkah keselamatan (encrypted email, double verification, password)00:00:00
1.1.4 Melaksanakan penyulitan (encryption) dan nyahsulit (decyption) data menggunakan Caesar Cipher00:00:00
1.1.5 Membincangkan implikasi sosial berkaitan pengodaman dan cetak rompak perisian00:00:00
1.1.6 Mengkaji undang-undang siber antara negara00:00:00
1.1.7 Mengkaji kerjaya yang berkaitan dengan bidang pengkomputeran masa hadapan00:00:00
QUIZ

Pengkomputeran – 1.2 Seni bina Komputer

Pengkomputeran – 1.3 Get Logik

Pangkalan Data Lanjutan – 2.1 Bahasa Pertanyaan Berstruktur: SQL (Structured Query Language)

Pengaturcaraan Berasaskan Web – 3.1 Bahasa Penskripan Klien (Client Side Scripting Language)

Pengaturcaraan Berasaskan Web – 3.2 Bahasa Penskripan Pelayan (Server Side Scripting Language)

Pengaturcaraan Berasaskan Web – 3.3 Laman Web Interaktif

About the instructor

Guru Mata Pelajaran Sains Komputer dan Asas Sains Komputer. Kalau tak pecahkan ruyong, manakan dapat sagunya.
0.00 (1 ratings)

4 Courses

4 students

Pick a plan

Want to receive push notifications for all major on-site activities?