0(0)

Sains Komputer Tingkatan 4

Description

Topics for this course

50 Lessons

Pengaturcaraan – 1.1 Strategi Penyelesaian Masalah

1.1.1 Menerangkan keperluan penyelesaian masalah berstrategi00:00:00
1.1.2 Menjelaskan ciri penyelesaian masalah berkesan00:00:00
1.1.3 Menggunakan proses penyelesaian masalah i. Kumpul dan analisis data ii. Tentukan masalah iii. Jana idea-hapus halangan iv. Jana penyelesaian v. Tentukan tindakan vi. Laksanakan penyelesaian vii. Buat penilaian viii. Buat penambahbaikan00:00:00

Pengaturcaraan – 1.2 Algoritma

Pengaturcaraan – 1.3 Pemboleh Ubah, Pemalar dan Jenis Data

Pengaturcaraan – 1.4 Struktur Kawalan

Pengaturcaraan – 1.5 Amalan Terbaik Pengaturcaraan

Pengaturcaraan – 1.6 Struktur Data dan Modular

Pengaturcaraan – 1.7 Pembangunan Aplikasi PROJEK

Pangkalan Data – 2.1 Pangkalan Data Hubungan

Pangkalan Data – 2.2 Reka Bentuk Pangkalan Data Hubungan

Pangkalan Data – 2.3 Pembangunan Pangkalan Data Hubungan

Interaksi Manusia dan Komputer – 3.1 Rekabentuk Interaksi

Interaksi Manusia dan Komputer – 3.2 Paparan dan Reka Bentuk Skrin

About the instructor

Guru Mata Pelajaran Sains Komputer dan Asas Sains Komputer. Kalau tak pecahkan ruyong, manakan dapat sagunya.
0.00 (1 ratings)

4 Courses

4 students

Target Audience

  • Pelajar Tingkatan 4 Seluruh Malaysia

Pick a plan

Want to receive push notifications for all major on-site activities?