Arvia Certified Training Programme: TVET IR4.0

Sertai Kursus kemahiran berkaitan tVET dan IR4.0 di ArviaClass

Belajar kursus TVET seperti Additive Manufacturing, 3D Design & Modelling, Drone Innovation Technology,  Automation and Robotics bersama tenaga pengajar bertauliah di seluruh Malaysia 

TVET DAN IR4.0

Apa itu TVET dan IR4.0?

  • TVET adalah singkatan bagi Technical and Vocational Education Training atau lebih dikenali sebagai Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional.
  • Ia adalah proses pendidikan dan latihan yang mempunyai hala tuju pekerjaan dengan penekanan utama terhadap amalan industri.
  • Industri Revolusi Keempat (IR4.0) secara umumnya pula melibatkan Internet Of Things (IOT) atau Internet Kebendaan
  • Rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar dan banyak lagi elemen pintar diterjemahkan di dalam teknologi pintar melalui Revolusi Industri 4.0.

MENINGKATKAN KEBOLEHPASARAN

Membina Generasi Tenaga Mahir 

  • Negara memerlukan ramai tenaga mahir dalam bidang industri.¬†
  • Kebolehpasaran graduan kemahiran adalah lebih tinggi berbanding dengan graduan universiti (diploma/degree/masters/PhD)
  • Dapat membuka peluang kepada diri anda sendiri untuk mencipta peluang pekerjaan baru dengan kemahiran yang sedia ada
  • Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang TVET dan IR4.0

Lihat Senarai Semua Kelas Di sini