Arvia Certified Training Programme: Microsoft Office 365

Tingkatkan kemahiran Penggunaan aplikasi Microsoft Office 365 Khas Untuk Anda Di ArviaClass

Sertai kursus pertama seumpamanya di Malaysia bersama tenaga pengajar yang memiliki kelayakan mengajar Microsoft Office 365

APLIKASI

Pemantapan penggunaan aplikasi Microsoft Office yang biasa digunakaan untuk pekerjaan seharian.

PENGURUSAN

Pendedahan mendalam tentang aplikasi pengurusan bagi melancarkan urusan.

Kolaborasi

Perisian untuk memudahkan kolaborasi antara guru dan pelajar atau sesama rakan sejawat.